Specialutbildade hundar för vård och omsorg

Vi arbetar med hundassisterad terapi för människor i alla åldrar, samt har utbildning för sociala tjänstehundar och har skrivit bok i ämnet. Läs gärna mer under verksamhet.

Terapihunden tränas att samspela med många olika människor i mycket skiftande miljöer
dekorbild

Medlem av
Skandinaviska Vård- och Terapihundsföreningen och
Hunden vår nya arbetskollega

Webdesign Nils Axelsson