Specialutbildade hundar för vård och omsorg

Vi arbetar med hundassisterad terapi för människor i alla åldrar. Därutöver har böcker författats i ämnet samt att Monica ibland anlitas som föredragshållare och som utbildare.

Under hösten 2018 kommer Önska att vidareutbildas till pedagogisk tjänstehundsteam/skolhundsteam och Fina kommer påbörja sin utbildning till terapihund.

Läs gärna mer under verksamhet och följ oss gärna på Facebook och Instagram under namnet NyttoHunden.

Terapihunden tränas att samspela med många olika människor i mycket skiftande miljöer
dekorbild

Medlem av
Skandinaviska Vård- och Terapihundsföreningen

Webdesign Nils Axelsson